دانلود انیمیشن شیرشاه ۱ ۱/۲ – The Lion King 1 1/2 2004 The Lion King 1 1/2 (شیرشاه ۱ ۱/۲) : در این سری از انیمیشن شیرشاه، “تیمون” و “پومبا” داستان شیرشاه را از نگاه خاص خود دوباره بازگو می کنند. “تیمون” و “پومبا” در حال تماشای شیرشاه هستند و “تیمون” مدام فیلم را رد […]