دانلود دوره آموزشی دانلود دوره ی آموزشی Fusion 360 CAM: Toolpath Essentials

دانلود دوره ی آموزشی Fusion 360 CAM: Toolpath Essentials یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است، فرز CNC یکی از فرایندهای اصلی طراحی و تولید است. در این دوره ی آموزشی برش ، سوراخکاری و فرز قطعات و مدلها را بوسیله نرم افزار CNC و قطعه سازی Fusion 360 خواهید آموخت.