Windows Server 2019: Install and Configure Active Directory یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که به بررسی پیکربندی و نصب Active Directory در ویندوز سرور ۲۰۱۹ می پردازد. مدیریت هویت بخش مهمی از مدیریت یک شبکه سازمانی است و Active Directory پایه ای برای مدیریت کاربر، سیاست گروهی و امنیت در محیط ویندوز سرور می […]

Windows Server 2019: Active Directory Enterprise Infrastructure یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که به بررسی ویندوز سرور ۲۰۱۹ و زیرساخت های سازمانی Active Directory می پردازد. در واقع Active Directory پایه مدیریت کاربر و گروه، سیاست گروهی و امنیتی در ویندوز سرور ۲۰۱۹ است. در این دوره نحوه مدیریت خدمات Active Directory را در یک […]

CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 7 Troubleshooting یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که شما را برای بخش عیب یابی آزمون Server+ (SK0-004) آماده می کند. کسب این گواهینامه می تواند نشان دهنده شایستگی حرفه شما باشد که با استفاده از آن می توانید به کارفرمایان بالقوه خود نشان دهید که امکان مدیریت […]

دانلود دوره آموزشی CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 6 Disaster Recovery

CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 6 Disaster Recovery یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda .com است که در این دوره ی آموزشی هر آنچه بایستی در مورد مفاهیمDisaster Recovery و پیاده سازی و پیکربندی آن در چهارچوب CompTIA Server+ بدانید را خواهید آموخت.

دانلود دوره آموزشی CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 5 Networking

CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 5 Networking یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که هر چیزی را که باید درباره موضوعات مربوط به شبکه سازی در آزمون CompTIA Server+ بدانید به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 4 Security

CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 4 Security یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که هر چیزی را که باید درباره موضوعات امنیت در آزمون CompTIA Server+ بدانید به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 3 Storage

CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 3 Storage یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که هر چیزی را که باید درباره موضوعات ذخیره سازی در آزمون CompTIA Server+ بدانید به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 2 Server Architecture

CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 2 Server Architecture یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که موضوعات مهم آزمون CompTIA Server+ را به طور کامل آموزش داده و شما را برای قبولی در این آزمون آماده می کند.

دانلود دوره آموزشی CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 1 Server Administration

CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 1 Server Administration یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که موضوعات مهم آزمون CompTIA Server+ را به طور کامل آموزش داده و شما را برای قبولی در این آزمون آماده می کند.