دانلود دوره آموزشی Spring Cloud Fundamentals

Spring Cloud Fundamentals یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است، همانطور که میدانید با استفاده از Spring Cloud براحتی می توانید در فضای کلود به توسعه Microservice ها بپردازید. در این دوره ی آموزشی انجام فرایندهای مربوط به این کار را به شکلی حرفه ای یاد می گیرید.