Learning Salesforce.com Development یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مبانی توسعه نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری Salesforce را به طور کامل به شما آموزش می دهد. Duard Lynn Davis در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: نحوه کارکرد Apex؛ اشکال زدایی سیستماتیک کد ها؛ مجموعه ها، لیست ها و نقشه ها؛ […]