دانلود دوره آموزشی Advanced C++ Mocking Using Google Mock

Advanced C++ Mocking Using Google Mock یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که شما یاد خواهید گرفت چگونه دراستفاده از یک ابزار قدرتمند، Google Mock موفق شوید. این به یک چارچوب مدل سازی استاندارد برای توسعه دهندگان سی ++ که می خواهند کد با کیفیت بالا را سریعتر بنویسند، تبدیل شده است.