دانلود دوره آموزشی Six Sigma: Black Belt

Six Sigma: Black Belt یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از روش شش سیگما و ابزارهای کیفی و آماری آن را برای تضمین کیفیت خدمات به صورت جامع به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Six Sigma: Green Belt