دانلود دوره آموزشی Pitching the Project: Winning Management Buy-in on a Project

Pitching the Project: Winning Management Buy-in on a Project یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که در این دوره آموزشی یاد می گیرید که چطور ایده ای که در ذهن دارید را به صورت یک پروژه درآورید ، پروژه ای که آنقدر بی نقص باشد که بتواند پشتیبانی مدیریت را بدست آورد. با مشاهده این مجموعه یاد می گیرید که چطور این فرآیند را انجام دهید.