DJ Patil: Ask Me Anything یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که تحت آموزش DJ Patil دانشمند سابق اطلاعات آمریکا در مورد خطرات و قدرت همه جانبه اطلاعات بحث می کند. DJ Patil علاوه بر تنظیم سیاست ها در کاخ سفید، مقالات مهم دانشگاهی را تالیف نموده و حالا به عنوان سرپرست محصولات داده در LinkedIn […]