LinkedIn Excel Tips Weekly یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که ویژگی های جذاب و پنهان اکسل را به شما آموزش می دهد. ترفندهایی برای افزایش بهره وری کارکرد اکسل و هم چنین ویژگی های پنهان، توابع مورد نیاز برای شناخت و محتوای پیشرفته در موضوعاتی همچون استفاده از داده های PivotTables برای تجزیه […]

Excel: Tips and Tricks یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که ترفندها و میان برهایی قدرتمند در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید به کمک آن مهارت خود را در اکسل بهبود ببخشید. ترفندهایی برای صرفه جویی در زمان برای ایجاد فرمول ها و سرعت بخشیدن به ورود داده ها. Dennis Taylor در این […]

Excel 2016 for the Mac: Managing and Analyzing Data یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که دستورات ساده، ویژگی ها و توابعی که به مدیریت لیست بزرگی از داده ها در نرم افزار اکسل کمک می کند، به شما آموزش می دهد. Dennis Taylor در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: مرتب سازی […]

دانلود فیلم آموزشی Excel Tips Weekly

Excel Tips Weekly شامل چند دوره آموزشی است که در آن Dennis Taylor در هر دوره به شما راهنمایی هایی در خصوص استفاده از نرم افزار Excel میکند.

دانلود دوره آموزشی Excel 2016: Avoiding Common Mistakes

Excel 2016: Avoiding Common Mistakes یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که راهنمایی ها و ترفندهایی برای اجتناب از اشتباهات رایج در نرم افزار اکسل ۲۰۱۶ را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Excel 2016: Conditional Formatting in Depth

Excel 2016: Conditional Formatting in Depth یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه سفارشی سازی و استفاده از قابلیت فرمت بندی شرطی (Conditional Formatting) در نرم افزار اکسل را برای هایلایت کردن بخش هایی از اطلاعات درون سلول به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Excel 2016: Managing Multiple Worksheets and Workbooks

دانلود دوره آموزشی Excel 2016: Cleaning Up Your Data

Excel 2016: Cleaning Up Your Data یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه گرفتن داده ها و اطلاعات از یک فایل سیستمی، پایگاه داده، فایل متنی یا یک صفحه اکسل با طراحی بی کیفیت و انتقال آن به یک شکل بهینه شده و مطلوب را آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Excel for Mac 2016: Macros

Excel for Mac 2016: Macros یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه ایجاد و استفاده از macros برنامه اکسل ۲۰۱۶ در سیستم عامل مک را جهت خودکار سازی وظایف به شما آموزش می دهد.