دانلود دوره آموزشی دانلود دوره ی آموزشی Angular Routing

دانلود دوره ی آموزشیAngular Routing یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که در این دوره ی آموزشی هر آنچه لازم در مورد امکانات Routing در Angular 2 به بعد بدانید را یاد می گیرید. با مشاهده دوره یاد می گیرید که چطور چندین Route تعریف کرده ، چطور داده ها را به Route ها پاس دهید ، داده ها را به View بفرستید و در آن ها نمایش دهید و بسیاری موارد دیگر..