Microsoft Office 365: Deployment یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد Microsoft Office 365 بحث می کند. Office 365 یک فروشگاه یکپارچه برای تمامی ابزارهای آشنا، ایمیل، همکاری real-time و ذخیره سازی ایمن فایل است. همان طور که سازمان ها به سمت محاسبات ابری و به طور کلی ابر پیش می روند باید به […]

Microsoft Certifications: Exams, Paths, Certifications, and Resources یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد گواهینامه های مایکروسافت بحث می کند. بیش از ۲۰ سال است که شرکت مایکروسافت برای بهبود مهارت های متخصصان فناوری اطلاعات گواهینامه هایی را ارائه می دهد. در این دوره به کمک راهنمایی های مدرس David Elfassy در […]

دانلود دوره آموزشی Office 365: Deployment

Office 365: Deployment یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که هر چیزی را که باید درباره استقرار و مدیریت آفیس ۳۶۵ در سازمان یا شرکت خود بدانید، به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Office 365: Administration

Office 365: Administration یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه مدیریت مجموعه نرم افزار ها و خدمات آفیس ۳۶۵ را در سازمان خود به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Microsoft Azure: Networking Concepts

Microsoft Azure: Networking Concepts یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه پیکربندی شبکه های مجازی و ماشین های مجازی و نظارت و مدیریت عملکرد خود در محیط مایکروسافت آزور به شما آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Administration for Cloud-Based Office 365

Administration for Cloud-Based Office 365 نحوه مدیریت اجرای Office 365 سازمان خود که شامل تنظیمات جهانی اشتراک گذاری، پست الکترونیکی Exchange و خدمات SharePoint و Lync میباشد را بررسی میکند.

دانلود فیلم آموزشی Migrating from Exchange Server 2010 to 2013

Migrating from Exchange Server 2010 to 2013 به شما کمک میکند تا Exchange server 2010 خود را به ۲۰۱۳ آن، بدون اینکه کوچکترین تاثیر منفی روی کاربران بگذارد، ارتقاء دهید و…

دانلود فیلم آموزشی Understanding Microsoft Azure Core Functionalities

Understanding Microsoft Azure Core Functionalities یکی از فیلم های آموزشی شرکت لیندا میباشد که در آن شما را با دید یک مدیر IT درمورد نرم افزار Microsoft Azure آشنا میکند.