دانلود فیلم آموزشی Up and Running with vi

Up and Running with vi یکی از فیلم های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از vi، که یک ویرایشگر متن در سیستم یونیکس می باشد را آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی SED Essential Training

SED Essential Training ، به شما کمک میکند تا بتوانید با استفاده از SED فایل ها و جریان داده های خود را استخراج، تبدیل و دستکاری کنید.

دانلود فیلم آموزشی AWK Essential Training

AWK Essential Training به شما نحوه استفاده از ابزار AWK که از ابزار های خط فرمان سیستم عامل های مک و لینوکس میباشد را آموزش میدهد. AWK در واقع ابزاری قدرتمند برای دستکاری داده هاست که میتواند آنها را فرمت کرده تا بتوان از آنها در پایگاه داده استفاده کرد.

دانلود فیلم آموزشی Managing Mailing Lists with Mailman

Managing Mailing Lists with Mailman شرکت Lynda.com، نحوه مدیریت Mailman و بهبود لیست های مشترک خود را آموزش میدهد. David D. Levine در این دوره، پیکربندی پاسخ ها و اطلاعیه های Mailman، اضافه و حذف مشترکات و راه اندازی یک رابطی که مشترکان بتوانند …

Lynda Insights from David D. Levine, Writer, Designer, and Engineer تجربیات دیوید لوین مهندس طراح و نویسنده موفق

Lynda Insights from David D. Levine, Writer, Designer, and Engineer از جدیدترین آموزش های لیندا که به
تجربیات دیوید لوین مهندس طراح و نویسنده موفق در یک گفتگو پر نکته می پردازد.