LinkedIn Blender: Hard Surface Modeling یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که نحوه ساخت و مدلسازی سطوح سخت مانند اتومبیل ها و وسایل حمل و نقل را با استفاده از نرم افزار Blender به شما آموزش می دهد. Darrin Lile در این دوره آموزشی، مواردی از جمله: تنظیم و راه اندازی تصاویر مرجع؛ بلوک […]

Blender: Hard Surface Modeling یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه ساخت و مدلسازی سطوح سخت مانند اتومبیل ها و وسایل حمل و نقل را با استفاده از نرم افزار Blender به شما آموزش می دهد. Darrin Lile در این دوره آموزشی، مواردی از جمله: تنظیم و راه اندازی تصاویر مرجع؛ بلوک […]

دانلود دوره آموزشی Blender: Character Rigging with BlenRig

Blender: Character Rigging with BlenRig یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از BlenRig را برای طبیعی تر جلوه دادن کاراکترهای انیمیشن خود در Blender به شما آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Lynda Creating a Game Environment in Blender and Unity – آموزش ساخت محیط بازی با بلندر

Lynda Creating a Game Environment in Blender and Unity از جدیدترین آموزش های لیندا که به آموزش ساخت محیط و بافت ها و مدل سازی بازی های ویدیوی در نرم افزار انیمیشن و گرافیکی (Blender) می پردازد و تکنیک های لازمه را آموزش می دهد.