MANAGING TEAMS یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد پروسه مدیریت تیمی و نحوه انجام آن برای افراد تیم در محل کار بحث می کند. Daisy Lovelace در اینجا توضیح می دهد که چگونه می توان از اهداف مشترک، وظایف نمایشی، مدیریت عملکرد و توسعه هر عضو از تیم با ارائه بازخورد […]

Communicating about Culturally Sensitive Issues یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که قوانین و استراتژی هایی برای داشتن روابط بهتر و بهره وری بیشتر در کسب و کار های چند فرهنگی را به شما آموزش می دهد. متخصص روابط کسب و کار، Daisy Lovelace، در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله اینکه چرا […]