FileMaker: Tips, Tricks, and Techniques یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که تکنیک ها و ترفند های مهم و حرفه ای را در استفاده از FileMaker 17 به شما آموزش می دهد. Cris Ippolite در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: استفاده های دیگر از محاسبات در کنار فیلد ها؛ گزارش گیری پیشرفته؛ […]

FileMaker: Relational Database Design یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نشان می دهد که چگونه جنبه های دنیای واقعی را به شکل و زبان یک پایگاه داده رابطه ای تفسیر و پیاده سازی کنید. Cris Ippolite در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: کشیدن دیاگرام روابط؛ مشکلات بوجود آمده از روابط زیاد […]

دانلود دوره آموزشی Learning FileMaker Go 16

Learning FileMaker Go 16 یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از FileMaker Go 16 را برای اجرای برنامه های کاربردی ساخته شده در نرم افزار فایل میکر در دستگاه های آیفون یا آیپد به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Learning FileMaker 16

Learning FileMaker 16 یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مهارت های لازم جهت استفاده از نرم افزار FileMaker را برای طراحی و ساخت برنامه های کاربردی سفارشی به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی FileMaker 16 Platform: Advanced Features

FileMaker 16 Platform: Advanced Features یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که ویژگی ها و قابلیت های پیشرفته نرم افزار FileMaker 16 را معرفی کرده و تکنیک های استفاده از آن ها را به طور کامل به شما آموزش می دهد.

Lynda Flash 8 and FileMaker 8.5 Integration ساخت برنامه های فلش با فایل میکر و فلش ۸

Lynda Flash 8 and FileMaker 8.5 Integration  از جدید ترین آموزش های لیندا به دست مدرس لیندا Cris Ippolite می باشد. در این دوره آموزشی ویدیویی پروژه محور مدرس به آموزش ساخت برنامه های فلش با فایل میکر و فلش ۸ می پردازد. و نحوه راه اندازی یک اپلیکیشن با ادغام قابلیت های فایل میکر و فلش را به طول کامل و گام به گام به شما آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Relational Database Design with FileMaker Pro

Relational Database Design with FileMaker Pro یکی از فیلم های آموزشی شرکت Lynda.com میباشد که در آن نشان میدهد چگونه میتوان جنبه های دنیای واقعی را به یک فرم و زبانی از یک پایگاه داده رابطه ای تفسیر و ترجمه کرد.