CSS: Design Systems and Architectures یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com می باشد که به بررسی چگونگی تعریف یک سیستم طراحی انعطاف پذیر و معماری قوی برای پروژه های CSS می پردازد. در واقع کریستینا استراتژی هایی را برای کمک به توسعه دهندکان ارائه می دهد که می توانند گردش کار خود را از پایین به […]

دانلود دوره آموزشی CSS Essential Training 3

CSS Essential Training 3 یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که تمامی مفاهیم و موضوعات پیشرفته CSS را جهت بهبود ظاهر صفحات وب و افزودن ویژگی ها و قابلیت های جدید به آن به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی CSS Essential Training 1

CSS Essential Training 1 یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از زبان CSS برای طراحی و افزودن عناصر گرافیکی به وب سایت خود را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی CSS Essential Training 2

CSS Essential Training 2 یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مباحث و مفاهیم پیشرفته CSS را به طور کامل پوشش داده و نحوه کدنویسی حرفه ای با CSS را به صورت جامع به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Workflow Tools for Web Development

Workflow Tools for Web Development یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که ابزارهای مرورگر را برای تجزیه و تحلیل و آزمون کد های خود؛ ویرایشگر های متن ؛ و میانبر ها و ابزارهایی برای خودکار سازی کارهای تکراری توسعه وب را به شما آموزش می دهد.