Design an Italic Typeface یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که فرایند طراحی و تولید فونت های ایتالیک (حروف کج) را به طور کامل به شما آموزش می دهد. Charles Nix در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: مقایسه دو فونت حروف کج و رومی؛ تنظیم و راه اندازی فایل فونت؛ ایجاد حروف […]

Design a Condensed Sans Serif Typeface یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه ایجاد یک فونت غیرمتراکم Sans Serif را با استفاده از نرم افزار Glyphs App به شما آموزش می دهد. Charles Nix در این دوره آموزشی، موضواتی از جمله: تنظیم و راه اندازی یک فایل Glyphs App؛ تعریف عرض stroke […]

دانلود دوره آموزشی Learning Type Design

Learning Type Design یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که هر چیزی را که باید درباره طراحی فونت و تایپوگرافی بدانید، به طور کامل به شما آموزش می دهد.