دانلود دوره آموزشی Defining Project Scope and Managing Resources

Defining Project Scope and Managing Resources یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که با مشاهده ی این دوره یاد می گیرید پروژه ها را با اعتماد بنفس رهبری کنید طوری که نیازهای پروژه پاسخ داده شود و پروژه در زمان و با بودجه تعیین شده به اتمام برسد.