AWS for Developers: Deploying Your Application to the Cloud یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در نحوه اعمال درخواست ها به Cloud بحث می کند. اعمال و گسترش خودکارسازی به شما کمک می کند تا بر روی برنامه خود تمرکز داشته باشید تا با هر بار تغییر بتوانید به راحتی در کدهای خود […]

AWS Security Best Practices for Developers یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد امنیت هر چه بهتر و راهکارهای خبره Amazon Web Services یا AWS بحث می کند. Carlos Rivas در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل: آموزش راهکارهایی برای ایجاد برنامه های قوی و ایمن برای استقرار روی AWS، یادگیری اصول اولیه توسعه امنیت AWS در […]