دانلود دوره آموزشی Basics of Mutual Funds for CA / CMA / CS / CFA Exams

Basics of Mutual Funds for CA / CMA / CS / CFA Exams یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که مبانی صندوق های سرمایه گذاری مشترک را برای آمادگی آزمون های CMA، CS و CFA را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Basics of Indian Companies Act 2013

Basics of Indian Companies Act 2013 یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که هر چیزی را که باید درباره قوانین شرکت های هندی بدانید، به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی CFA Corporate Finance Level 2

CFA Corporate Finance Level 2 یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که مباحث و موضوعات مربوط به امور مالی شرکت در آزمون CFA را به صورت کامل و تعاملی به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Capital Structuring Techiques for CA / CFA / CPA Exams

Capital Structuring Techiques for CA / CFA / CPA Exams یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که ساختار سرمایه در کسب و کار را بررسی کرده و شما را برای آزمون های CA / CFA / CPA آماده می کند.

دانلود دوره آموزشی Accounting Is Easy – for Beginners

Accounting Is Easy – for Beginners یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که روش ها و تکنیک های حسابداری را به صورت کامل در سطح مبتدی به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Accounting for Deferred Taxes – Professional Course Level

Accounting for Deferred Taxes – Professional Course Level یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که نحوه رسیدگی به مالیات های معوقه و تأثیر آن روی صورت حساب های مالی خود را به شما آموزش می دهد.