دوره آموزشی WintellectNow ETW Disk I/O and Machine Information ETW Disk I/O and Machine Information یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که هر چیزی را که باید درباره اطلاعات ماشین و ورودی و خروجی دیسک ها در ردگیری وقایع برای ویندوز بدانید، به طور کامل به شما آموزش می دهد. Bruce Dawson در […]

دوره آموزشی WintellectNow ETW Custom Events and Idle-Thread Analysis ETW Custom Events and Idle-Thread Analysis یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که نحوه استفاده از ردیابی رویداد برای ویندوز (ETW) را جهت پیدا کردن دلیل عدم اجرای نخ ها (Thread) به شما آموزش می دهد. Bruce Dawson در این دوره آموزشی، موضوعاتی از […]