دانلود دوره آموزشی What’s New in SharePoint 2016

What’s New in SharePoint 2016 یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که در این مجموعه آموزش با امکانات و ابزارهای جدید ارائه شده در SharePoint 2016 آشنا شده و استفاده از آن ها را در عمل یاد می گیرید.