دانلود دوره آموزشی Persuasive Selling

Persuasive Selling یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که اصول روانشناسی اجتماعی و رفتار اقتصادی و همچنین هنر متقاعد کردن مشتریان را برای داشتن فروش موفق، به شما آموزش می دهد.