Game Design Foundations: 3 Pitch, Propose, and Practice یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استقرار و توضیح ایده بازی، مستند سازی طراحی، و آماده کردن خود برای ورود به صنعت بازی سازی را به شما آموزش می دهد. صرف داشتن یک ایده برای ساخت بازی کافی نیست. شما باید بتوانید ایده […]

Game Design Foundations: 1 Ideas, Core Loops, and Goals یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که استراتژی های عملی برای ورود به دنیای طراحی بازی، پیش نویس کردن ایده های طراحی خود و تفسیر مفاهیم آن برای پیاده سازی بازی را به شما آموزش می دهد. Brenda Romero در این دوره آموزشی، موضوعاتی […]

Lynda Game Design Careers with Brenda Romero آموزش حرفه طراحی بازی

Lynda Game Design Careers with Brenda Romero از جدید ترین آموزش های لیندا به دست مدرس لیندا Brenda Romero می باشد. در این دوره آموزشی ویدیویی پروژه محور مدرس به آموزش حرفه طراحی بازی می پردازد. و نحوه ورود به این نوع حرفه و مباحث آن را به طور کامل و گام به گام به شما آموزش می دهد.