دانلود دوره آموزشی Security Management: The Big Picture

Security Management: The Big Picture یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است، با استفاده از مدیریت امنیت می توانید از دارایی های تکنولوژیک خودتان حفاظت کنید. در این مجموعه آموزش پیاده سازی تکنیک های مدیریت امنیت و کاهش ریسک و از بین بردن ریسک را یاد می گیرید.