دانلود دوره آموزشیPython: Getting Started

Python: Getting Started یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که نبا یادگیری این مجموعه آموزش بر برنامه نویسی به زبان پایتون مسلط می شوید. مدرس کار را از مقدمات شروع کرده و تا سطحی حرفه ای به پیش میبرد.