Data Visualization, Storytelling, and Information Design: A Lesson and Listen Series یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که تم های کلیدی برای تصویر سازی و استوری داده ها و طراحی اطلاعات را به شما آموزش می دهد. این دوره به دو بخش تقسیم شده است: یک درس کوتاه و یک جلسه گوش دادن. […]

دانلود فیلم آموزشی Data Visualization for Data Analysts

Data Visualization for Data Analysts از شرکت لیندا، شما را به چالشی فرا تر از داده و نرم افزار میکشاند؛ یعنی فکر کردن به طور واضح و استراتژیکی در مورد اساس طراحی ارتباطات بزرگ.