دانلود دوره آموزشی ۲۰۳۴۶C Part 1: Trainer Files Bases Virtual Machines Managing Office 365 ID and Services

۲۰۳۴۶C Part 1: Trainer Files Bases Virtual Machines Managing Office 365 ID and Services اولین بخش از سری آموزش های مدیریت آفیس ۳۶۵ شرکت مایکروسافت است که مهارت های مورد نیاز برای راه اندازی یک مستاجر آفیس ۳۶۵ شامل فدراسیونی با مشخصات کاربران موجود و همچنین مهارت های لازم برای نگه داشتن و حمایت از مستاجر و کاربران آفیس ۳۶۵ را به طور کامل آموزش می دهد.