دانلود دوره آموزشی Real-time Data Processing with Azure Stream Analytics

Real-time Data Processing with Azure Stream Analytics یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing است که نحوه پردازش داده به صورت real-time را با استفاده از Azure Stream Analytics به شما آموزش می دهد.