دانلود دوره آموزشی Apple Watch Design

Apple Watch Design یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که نحوه طراحی برنامه های کاربردی برای جدیدترین دستگاه اپل، یعنی ساعت اپل (Apple Watch) را با استفاده از نرم افزار فتوشاپ به شما آموزش می دهد.