دانلود دوره آموزشی ۲ Java 9 Performance Optimization and Modularization

Java 9 Performance Optimization and Modularization یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing است که نحوه استفاده از حلقه ها برای پردازش، تغییر داده ها و ساده سازی منطق پردازش با برنامه نویسی تابعی را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی ۲ Java 9 Functional Data Processing

Java 9 Functional Data Processing یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing است که هر چیزی را که باید درباره پردازش داده با جاوا ۹ بدانید به طور کامل به شما آموزش می دهد.