Cleaning Up Voice Overs یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که تکنیک ها و ترفندهایی برای تمیز تر و با کیفیت تر ساختن تراک های صوتی را با استفاده از نرم افزار Adobe Audition به شما آموزش می دهد. Andre Angelo در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: حذف صداهای پس زمینه که […]