Freelance Work Strategies for Video and Motion Graphics Creators یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که استراتژی ها، ابزارها، تکنولوژی و مهارت های لازم برای هر متخصص موشن گرافیک که برای کار به صورت فریلنس به آن ها نیاز دارد را آموزش می دهد. Amy DeLouise در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: […]