دانلود دوره آموزشی How to be present whilst presenting

How to be present whilst presenting یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که تکنیک های بازیگری و کنترل صدا و فیزیک خود به هنگام اجرای نمایش به شما آموزش می دهد.