دانلود دوره آموزشی VoIP and Web Calls: Tips for Better Remote Communications

VoIP and Web Calls: Tips for Better Remote Communications یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که با توجه به جمعیت زیادی که این روزها دور کاری می کنند ، بایستی توانایی های ارتباطات راه دور را افزایش داد. در این مجموعه آموزش نکات ، ترفندها و ابزارهایی برای ارتباطات بهتر راه دور بر پایه VoIP و Web Call ها به شما پیشنهاد شده و استفاده از آن ها نیز آموزش داده می شود.