دانلود دوره آموزشی Personal Finance Tips Weekly

Personal Finance Tips Weekly یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که تکنیک ها و راهنمایی هایی برای مدیریت امور مالی شخصی خود را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Financial Wellness for Couples and Families

Financial Wellness for Couples and Families یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه مدیریت جریان مالی در خانواده و پیگیری مشکلات مالی را به طور کامل به شما آموزش می دهد.