Natural Language Processing یکی از دوره های آموزشی شرکت Coursera می باشد که پردازش طبیعی زبان از ابتدا تا پیشرفته را آموزش می دهد که شامل: تجزیه و تحلیل احساسات، خلاصه سازی، ردیابی وضعیت دیالوگ و … می شود. به کمک این دوره شما می توانید وظایف Natural Language Processing یا به اختصار NLP را در کار […]