دانلود فیلم آموزشی Migrating to Angular 2

Migrating to Angular 2 یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه ایجاد و اجرای یک طرح مهاجرت موثر برنامه های کاربردی Angular به نسل جدیدتر آن یعنی Angular 2 را نشان می دهد.