Advanced Google Analytics 2017 یکی از دوره های آموزشی Lynda.com است که با نگاهی عمیق به Google Analytics، تکنیک های پیشرفته ای برای انجام تجزیه و تحلیل های کاربردی و موثر به شما آموزش می دهد. Adriaan Brits در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: اندازه گیری عملکرد موتورهای جستجو در بازه زمانی مختلف؛ درک […]

دانلود دوره آموزشی Programmatic Advertising Foundations

Programmatic Advertising Foundations یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که هر چیزی را که باید درباره تبلیغات برنامه ای و افزایش سود از طریق این تبلیغات بدانید، به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Database Marketing Foundations

دانلود دوره آموزشی Introduction to PPC with Google AdWords and Bing Ads

Introduction to PPC with Google AdWords and Bing Ads یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مفاهیم PPC (پرداخت با هر کلیک) را به وسیله نحوه راه اندازی و مدیریت کمپین ها در Google Adwords و Bing Ads به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Marketing Analytics: Presenting Digital Marketing Data

Marketing Analytics: Presenting Digital Marketing Data یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه ارائه موثر بازاریابی دیجیتال داده را از تجزیه و تحلیل گوگل گرفته تا سهامداران خود، به شما آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Marketing Analytics: Setting and Measuring KPIs

Marketing Analytics: Setting and Measuring KPIs از فیلم های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه راه اندازی تجزیه و تحلیل بازاریابی را با استفاده ازاندازه گیری KPI ها آموزش می دهد.