دانلود دوره آموزشی Getting Started with VMware PowerCLI and Automation

Getting Started with VMware PowerCLI and Automation یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که یاد می گیرید چطور با استفاده از PowerCLI می توانید وظایف مجازی سازی در فضای VMware را به صورت اتومات انجام دهید.