ایتالیا ایتالیا ایتالیا ایتالیا فیلمی که به کنکاش رابطه میان عاشق و معشوق  و آن را از روز اولش بازخوانی می‌کند. شبیه به خیلی فیلم‌های مهم و زیبا که با مضمون مشابهی ساخته‌شده‌اند، ایتالیا ایتالیا هم صحنه‌های تیز و برنده‌ای را به نمایش می‌گذارد که حکم برگ برنده فیلم را دارد. در صورتیکه از برنامه […]