فیلم غیرمجاز داستان فیلم غیرمجاز درباره دختری جوان است که به دنبال یافتن نامزدش به تهران می آید. او در این راه با مشکلاتی روبرو می شود که توقع آن را ندارد.

سریال محکومین   سریال محکومین به موضوع مجازات جایگزین می‌پردازد. در محکومین تلاش شده تا در قبال جرم و تخلفات غیرعمد، به جای مجازات زندان، در فضایی دیگر محکومیت مجرم سپری