بازی Mushroom Wars 2 توسط کمپانی Zillion Whales برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. نژاد خود را انتخاب کنید و وارد بازی شوید. شما در نقش فرمانده ای قهرمان از نژاد قارچ ها هستید که باید با دیگر نژادها برای به دست آوردن فرمانروایی و قهرمانی وارد نبرد و مبارزه شوید. ارتش خود را تشکیل […]