بازی Ashes of Oahu توسط کمپانی Wyrmbyte در سال ۲۰۱۹ برای کامپیوترهای شخصی منتشر شده است. بازی در یک دنیای آزاد جریان دارد که سراسر تیراندازی است. شما باید با جناح هایی که بازمانده ی یک هاوایی هستند و در دنیای آخرالزمانی روایت شود بجنگید یا با آنها باشید. در بازی ۴ جناح مختلف در بازی وجود دارد […]