بازی The Hong Kong Massacre محصول ۲۰۱۹ کمپانی VRESKI می باشد که برای کامپیوترهای شخصی توسعه و منتشر شده است. بازی در خیابان های هنگ کنگ جریان دارد. باید بتوانید در میان تیراندازی های خیابانی راه خود را سریعا پیدا کنید. این بازی شما در میان تیراندازی های وحشیانه و مملو از مکان های زیرزمینی قرار می […]