Willy Morgan and the Curse of Bone Town یکی از بازی های ماجراجویی شرکت imaginarylab که در سال ۲۰۲۰ توسط VLG publishing برای ویندوز منتشر شد. شما در این بازی در نقش ویلی مورگان بازی می کنید که باید با استفاده مهارهای تصویری و هوش خود معماهایی را برای رسیدن به پاسخ نهایی حل کنید. […]