بازی Molecats توسط کمپانی Vidroid برای کامپیوترهای شخصی توسعه و طراحی شده است. بازی در دنیای زیبا و پر از ماجراجویی های Molecats را از دست ندهید. در این بازی شما کنترل و هدایت این موجودات را بر عهده دارید. Molecats گربه هایی هستند که مدام در حال پیدا کردن قارچ و خوشه ها هستند و حالا در این […]