بازی Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends PS4 توسط کمپانی Vicious Cycle برای کنسول پلی استیشن ۴ توسعه و طراحی شده است. این بازی براساس انیمیشن معروف پاندای کونگ فو کار ساخته شده است و قطعادوستداران این انیمیشن پاندای دوست داشتنی این بازی را نیز دوست خواهند داشت. شخصیت های بازی در واقع همان شخصیت های انیمیشن […]

بازی Kung Fu Panda Showdown of Legendary Legends PS4 Exploit توسط کمپانی Vicious Cycle برای کنسول پلی استیشن ۴ توسعه و طراحی شده است. این بازی براساس انیمیشن معروف پاندای کونگ فو کار ساخته شده است و قطعادوستداران این انیمیشن پاندای دوست داشتنی این بازی را نیز دوست خواهند داشت. شخصیت های بازی در واقع همان شخصیت های […]