دانلود برنامه مدیریت حجم صوت در اندروید Volume Butler PRO v2.2.3

 

زنگ خوردن گوشی در هنگام جلسه کار زشتی می باشد و شاید شما فراموش کنید گوشی را روی سایلنت بگذارید با نرم افزار Volume Butler می توانید آنها را مدیریت کنید. در واقع این نرم افزار مدیریت پروفایل های صوتی را بر عهده دارد یعنی در هنگام اینکه  فراموش کنید گوشی را روی سایلنت بگذارید با سکوت مطلق در جلسه گوشی بصورت اتوماتیک سایلنت می شود.